11 d’abril 2019

COSES QUE RODEN

Fa uns dies a l'aula blava, va sorgir una activitat espontània que va tenir entretinguts als infants durant una bona estona. A l'espai de construccions hi ha un raconet amb material similar al que utilitzen els mecànics. Així és que un infant va començar girant les cadires, i fent veure que en descaragolava els claus. A continuació, van agafar unes peces de lego i les van posar a les potes de les cadires.  En una provocació de les mestra, fent girar la peca, els nens i nenes van comença a agafar més peces i a posar-les a totes les potes i a fer-les girar. Així vam anar descobrint quines giraven i quines no, i per què.